Iris Latuasan Fotografie | Privacy beleid
23178
page-template-default,page,page-id-23178,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.10,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

PRIVACY BELEID

Laatst aangepast op 3 maart 2020.

Iris Latuasan Fotografie is eigenaar van deze website en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

 Iris Latuasan Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.irislatuasan.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij gegevens opslaan, hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Door gebruik te maken van deze website accepteer je ons privacy beleid.

Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je via deze website informatie opvraagt, of wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij je om de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om met elkaar te kunnen communiceren en de opdracht/dienst te kunnen uitvoeren.

De gegevens waar wij naar vragen zijn:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • voor bestellingen van producten verwerken wij ook jouw adresgegevens

 

Iris Latuasan Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie over onze dienstverlening (het verstrekken van informatie)
  • Communicatie over de opdracht/dienst
  • Uitvoeren van de opdracht/dienst
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een administratie en het doen van belastingaangifte
  • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

 

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Excel. Jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen en worden vertrouwelijk behandeld.

Communicatie

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en met elkaar over de dienst te communiceren.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou, of i.v.m. wettelijke eisen van bijvoorbeeld de belastingdienst.

Beveiliging

Jouw gegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail) en details met betrekking tot uw opdracht worden opgeslagen in een off-line computerbestand, op een met wachtwoord beveiligde (externe) harde schijf. Wij houden geen online database bij met gegevens van onze klanten.

Cookies

De website www.irislatuasan.nl gebruikt GEEN cookies.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

In beginsel worden je gegevens niet met anderen gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie echter wel gedeeld worden met derden. Denk aan de accountant of derden die producten leveren die voortvloeien uit de opdracht. Deze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkers overeenkomst.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is o.a. afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Bewaren

Iris Latuasan Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens ten behoeve van naslag en administratieve doelen, maar niet langer dan strikt nodig is om aan wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, mits dit niet in strijd is met overige wetgeving en/of met de rechten van Iris Latuasan Fotografie, zoals het recht op vrije meningsuiting en van informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door jou ondertekende contracten in het kader van bijvoorbeeld portretrecht, zijn in beginsel uitgesloten van het recht op het intrekken van toestemming.

Vragen en klachten

Iris Latuasan Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wij controleren regelmatig of we nog aan dit privacy beleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 

Als je vragen of klachten hebt over dit privacy beleid, of als je je gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen (altijd m.u.v. foto’s), kun je contact met ons opnemen. Klachten behandelen wij bij voorkeur in een goed gesprek.

Je hebt tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Iris Latuasan Fotografie. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

 

Contactgegevens

Iris Latuasan Fotografie

Studio: Vogelweg 4a, 6862 GH Oosterbeek

 

06-44648787

fotografie@irislatuasan.nl

 

KvK inschrijving: 09128029

BTW nr.: NL001923012B93